Liturgie

Download hier de hele liturgie(911kb)

Welkom door Bram Beuker

Samenzang: Opwekking 507: 't Is goed om U te ontmoeten
't Is goed om U te ontmoeten,
met Uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied en geef U eer. (2x)

U laat mijn voeten dansen,
U vult mij met Uw lied;
U geeft mij reden voor een feest, een feest.

't Is goed om U te ontmoeten,
met Uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied en geef U eer. (2x)

U laat mijn voeten dansen,
U vult mij met Uw lied;
U geeft mij reden voor een feest, een feest.

't Is goed om U te ontmoeten,
met Uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied en geef U eer. (2x)

Votum en Groet

Samenzang: Opwekking 554: Mijn verlosser leeft
Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof .

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf .

Refrein: Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft,
mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof .

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf .

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
dat U weer komen zal.

Refrein 2x: Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft,
mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

Samenzang: Opwekking 638: Prijs Adonai
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen;
aanbid Hem.

Gebed

Schriftlezing: Lucas 5: 27-32 (NBV)
Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: Volg mij! Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.

Samenzang: Opwekking 720: God maakt vrij
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan. (2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het: God maakt vrij,
God maakt vrij, in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het: God maakt vrij,
God maakt vrij, in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het,
ja de wereld ziet het: God maakt vrij,
God maakt vrij, in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij,
God maakt vrij!
God maakt vrij,
God maakt vrij!
God maakt vrij,
God maakt vrij!

Overdenking

Collecte
Volgende lied wordt ingezet onder de collecte

Samenzang: Opwekking 789: Lopen op het water
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein: En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand,
die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet,
want uw trouw houdt stand. (Refrein)

Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid. (Refrein)

Luisterlied: Schrijvers voor Gerechtigheid – Met open armen
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Dankgebed

Samenzang: Opwekking 454: Zegen, aanbidding
Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie,
elke creatie,
buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie,
elke creatie,
buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God. (3x)

Zegen

Afsluiting en toelichting op het festival door Jelmer van Til